White hills B2B barometern insikt

B2B Barometern 2016 är här

Kunskap ger bättre underlag för beslut! Det sker en stor förändring för våra svenska B2B företag. Våra kunders köpprocesser har förändrats, kunderna håller i taktpinnen och vi inom marknadsföring och försäljning som ansvarar för att bearbeta företagskunderna måste lära om och tänka nytt. Vi får både nya arbetssätt och verktyg som kompletterar och utmanar vår traditionella kundbearbetning. Trenden är global[…]

Kundens köpprocess är längre än ditt företags säljprocess. Och längre blir den!

Hur lång är dina B2B-kunders köpprocess egentligen? Vad säger dina säljare och vad säger dina kunder? Är det stor skillnad mellan hur sälj har uppfattat köpprocessens längd respektive hur kunden upplever längden? Det tror jag mycket beroende på att säljarna involveras allt senare i köpprocessen bland annat för att företagen förlitar sig mer och mer på[…]

Köpprocess möta kunden tidig i köpprocessen

Gör din kund behovsanalysen digitalt eller väntar dina säljare på samtal från kund?

Om era framtida kunder har ett kunskapsövertag jämfört med ditt företags säljare, är det bra eller dåligt? Självklart är det inte bra, det är ett tecken på att dina konkurrenter är bättre på att hjälpa din kanske-inte-längre-potentiella kund i dess researchfas. Att kunderna förlitar sig på egen research i köpprocessen – det är en av de fem trenderna kring B2B[…]

När antal beslutsfattare hos kunden ökar ska du ställa dig dessa 9 frågor!

Känner du igen dig i att dina kunder har i snitt 5,4 personer involverade i deras köpprocess? Upplever du att det svårt att veta vem som tar beslut på din kunds företag? Du är inte ensam att känna så, att antalet beslutsfattare har ökat i kundens köpprocess. Det är en av de fem trenderna kring B2B[…]

Hälsa & My Data – Big Data håller dig hälsosam!

Big data kommer att fortsätta vara ett stöd då vi tränar, är sjuka, eller försöker bli effektiva. 1. Wearables i örat. Att sätta wearables (bärbara mindre prylar som interagerar med appar via internet) inte bara på armen som i 2014 års julklapp – träningsarmbandet.  Att sätta mätfunktionaliteten i örat, gör att den även kan viska instruktioner[…]

Kundupplevelse, kundförväntningar, Big data goes My data.

”Men i framtiden får vi räkna med att det blir svårare och svårare att lyckas med det där halleluja-ögonblicket. För kundens förväntan på oss blir allt högre.” Graden Mattsson har sammanfattat de tio trenderna som avgör om du hänger med till 2020. De gör precis som jag – aggregerar andras spaningar. Men trots att den[…]