B2B Barometern 2016 är här

White hills B2B barometern insikt

White hills B2B barometern insikt
Kunskap ger bättre underlag för beslut!

Det sker en stor förändring för våra svenska B2B företag. Våra kunders köpprocesser har förändrats, kunderna håller i taktpinnen och vi inom marknadsföring och försäljning som ansvarar för att bearbeta företagskunderna måste lära om och tänka nytt. Vi får både nya arbetssätt och verktyg som kompletterar och utmanar vår traditionella kundbearbetning.

Trenden är global och förändringen sker snabbt. Utvecklingen påverkar stora som små företag och ger möjlighet att snabbt vinna marknadsandelar om man tidigt väljer att arbeta utifrån kundens köpprocess i stället för att fokusera på företagets säljprocess.

Arbetssätt och verktyg som Content Marketing och Marketing Automation är på stark frammarsch. Det betyder att marknad och försäljning måste samarbeta för att få en effektiv kundbearbetning och tillsammans äga kundens köpresa.

Idag får B2B företag förlita sig på undersökningar och rapporter från andra länder. Speciellt USA och England ligger långt framme och är duktiga på att sprida sitt content.

Fakta om svenska B2B företag saknades

White Hills insåg i diskussioner med kunder och partners att det saknas fakta om svenska B2B företag. För att ett svenskt B2B företag ska kunna ta beslut inom marknadsföring och försäljning t ex om investering i ett marketing automation verktyg får man förlita sig på:

  1. 1.Undersökningar baserade på amerikanska företag
  2. 2.En konsult eller leverantörs erfarenhet
  3. 3.Magkänsla

B2B BAROMETERN vänder sig till:

  • VD/Marknadschef/Försäljningschef på ett B2B företag. Du får insikt hur andra företag i Sverige arbetar i en tid då det sker en stor förändring. T ex hur jobbar företag med nykundsbearbetning, vilka är inköpsplanerna, hur många använder olika verktyg och arbetssätt idag.
  • Konsultbolag och leverantörer inom B2B marknadsföring och försäljning som vill kunna ge en bild av Sverige som komplement till utländska källor.

 

Läs mer om B2B barometern

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail