Frågeguide: 27 frågor som hjälper dig matcha de nya B2B trenderna

Sommaren 2015 kom en artikel om fem trender som speglar vardagen för de flesta B2B företag. Trender är roligt och intressanta men blir relevanta först när du frågar dig, vad betyder det här för mig, mitt företag och mina kunder?köpprocess och 27 frågor

De fem trenderna kommer ifrån CEB Globals studie som genomfördes våren 2015 och artikeln är Five (B2B) Customer buying Trends You Can´t Ignore

  • Trend 1:   Fler i företaget involverade i köpprocessen.
  • Trend 2:   Företaget förlitar sig på egen research.
  • Trend 3:   Köpprocessen drar ut på tiden.
  • Trend 4:   För mycket information och val sänker köpupplevelsen.
  • Trend 5:   Kunderna vill bli smartare! Premierar företag som ger ny kunskap.

Varje trend skapar frågor för ditt företag – både för dig som marknadsförare och för dig på säljsidan. Frågeställningarna hjälper dig att anpassa ditt företag till de nya trenderna som kunderna inom B2B skapar i sin köpprocess:

Hämta frågeguiden nu!